Terrible KO au BKFC 24 : son adversaire foudroyé n’arrive plus à bouger !

Terrible KO au BKFC 24 : son adversaire foudroyé n’arrive plus à bouger !

Les dernières actus